I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pro vita mundi

P. Doc. Ing. Miloš Raban Th.D.

Publicistika

Premiéra: 8.1.2011

Výroba: 2007

P. Miloš Raban (55) měl v určitém období blíž ke světskému životu než k teologii. Vystudoval totiž ekonomický management na pražské strojní fakultě. A pak pracoval ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce. Tam se definitivně obrátil k víře. Pak odjel studovat filosofii a teologii do Říma. A když už se na tu dráhu dal, nechtěl zůstat vně a nechal se vysvětit. "Byl jsem pak na různých místech po světě a krátce po revoluci jsem potkal v Římě nového litoměřického biskupa. Poslal mě do Hejnic. A to taky považuji svým způsobem za zázrak - celá ta moje cesta se logicky uzavírá. Narodil jsem se nedaleko odtud, v Kryštofově Údolí. Vlastně jsem tu vůbec nežil, ale vrátil jsem se přes půlku světa, abych se mohl podílet na něčem podstatném."Zachránil téměř zničený františkánský klášter a poničený chrám na mimořádně krásném místě v Hejnicích v Jizerských horách. Sehnal desítky miliónů korun na rekonstrukci, vybudoval tady Mezinárodní centrum duchovní obnovy a obnovil proslulost tradičního poutního místa. Prý to bylo snadné: stačilo se modlit. Sháněl peníze na obnovu chrámu i kláštera, kde se dalo - získával tisíc po tisíci a milión po miliónu od tuzemských i zahraničních nadací, církví, státu, sponzorů. Ale stále chyběly rozhodující desítky miliónů na celkovou rekonstrukci kláštera. Pak se mu podařilo přesvědčit zástupce fondu PHARE, že by bylo dobré financovat nejenom stavbu čističek, ekologických projektů a infrastruktury, ale že je třeba vložit peníze také do lidí. "A to byl ten moment, kdy se skutečně podařilo přesně se trefit do přání zakladatelů. Náhle se vše změnilo - areál znovu získal smysl, nikdo o něm nepochyboval, projekt obnovy byl zcela reálný a přitom šlo o totéž jako před staletími: prostřednictvím duchovní obnovy lidí pozvednout místo i okolí, celý region." A tak investovala Evropa do Hejnic přes šedesát miliónů korun a postavila tu v budově bývalého kláštera Mezinárodní centrum duchovní obnovy, v němž se na seminářích a školicích pobytech scházejí vědci, politici, ale také manažeři firem nebo umělci. Výtěžek z pronájmu jde zpátky do provozu a oprav areálu. Zcela v duchu moderních manažerských teorií Miloš Raban zdůrazňuje: "Jak mile je jasná vize, vytváří se kolem ní konsensus. A ta vize nemůže jít proti logice, proti dějinám, proti tradici."

Publicistika

Premiéra: 8.1.2011

Výroba: 2007