I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bez hábitu

Pauláni

Publicistika

Premiéra: 18.2.2009

Výroba: 2007

Posláním bratří paulánů je žít evangelní výzvu k obrácení, přinášet plody hodné pokání a snažit se přivádět lidi k touze po obnově svého života k hlubokému přátelství s Bohem. Po dvou stech sedmi letech se Řád Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly vrátil do naší země na své původní místo – Vranov u Brna. Jak se jim daří nyní tuto výzvu uskutečňovat? Nechte se pozvat na další povídání o zasvěceném životě, o dobrodružné cestě osobního povolání, o radostech i úskalích obnovy starobylého kláštera. S moderátorkou Marií Kučerovou ve studiu rozmlouvají duchovní otec i řeholní bratr P. ThLic. Pavel Havlát, OM a za Kongregaci školských sester sv. Františka SM Zdislava Nosková, OSF – představitelé společného díla Duchovního centra sv. Františka z Pauly na Vranově u Brna, kam jsme i tentokrát zavítali s naší kamerou.

Publicistika

Premiéra: 18.2.2009

Výroba: 2007