I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na pořadu rodina

Kdo si počká, ten se dočká …

Publicistika

Premiéra: 27.5.2014

Výroba: 2014

Pozvání Honzy a Ivy Zajíčkových přijali manželé Zendulkovi. Společně si budou  povídat o nesnadném partnerském hledání a chybějící odvaze pro životní rozhodnutí...

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Mám osobní zodpovědnost, abych se dokázal v určitém věku osamostatnit? Co pro to dělám?

Do jakého věku dítěte jste ochotni akceptovat jeho přítomnost ve vaší domácnosti a proč?

Vnímáte rozhodnutí svého dítěte o volbě životního partnera jako suverénní?


Pořad televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.

Publicistika

Premiéra: 27.5.2014

Výroba: 2014