I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Křižovatky Rut Kolínské

Dokumentaristika

Premiéra: 4.8.2010

Výroba: 2007

Hostem Křižovatek bude tentokrát žena, jíž se mateřství stalo povoláním.

Zakladatelka mateřských center, matka pěti dětí, nositelka titulu „Žena Evropy„ Rut Kolínská.

Její otec byl evangelickým farářem vězněným komunistickým režimem, ale jeho děti to paradoxně připravilo do života velmi dobře.

Dokumentaristika

Premiéra: 4.8.2010

Výroba: 2007