I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Peter Kopa - právník, spisovatel a člen Opus Dei

Dokumentaristika

Premiéra: 11.6.2014

Výroba: 2014

Peter Kopa se narodil v Praze v roce 1944 jako druhé dítě manželů Wilhelma a Boženy Kopové, rozené Kláskové, z Nového Bydžova. Otec se narodil jako syn generála Kopy v Grazu v Rakousku, v roce 1900, ve starých dobrých časech císaře Franze Josefa. Po 2. světové válce byl jako Němec zatčen a lynčován davem. Nemohl dále odolávat perzekuci (na základě Benešových dekretů) a nechal se zatknout státní bezpečností, která ho uvěznila v roce 1946 v Terezíně. Po 11 měsících byl propuštěn na svobodu, protože se nenašly žádné důvody k dalšímu věznění a o rok později byla zkonfiskována rodiná vilka a v říjnu 1947 byla celá rodina odsunuta. A tak se dostali do Jižní Ameriky do Asunción, hlavního města Paraguaye (celým názvem Santa Maria de la Asunción – Svatá Maria Nanebevzatá), kde Vilém Kopa založil malou fabriku na výrobu pletacích strojů, kterou dostal od příbuzných z Čech, zde rovněž usazených.

Peter Kopa se ke konci roku 1969 vrátil do Evropy, kde studoval v centrálním sídle Opus Dei v Římě do roku 1971. Tady se mohl často setkávat se zakladatelem Opus Dei - José María Escrivá de Balaguer, později svatořečeným Janem Pavlem II. Pak dokončil studia v Pamploně ve Španělsku a v roce 1973 se přesunul do Curychu, kde začal pracovat ve finančním poradenství. V roce 1991 se přestěhoval zpátky do Prahy, za účelem zakládat Opus Dei v Čechách a na Slovensku. Opus Dei, česky Boží dílo, plným názvem Prelatura Svatého kříže a Opus Dei je osobní prelaturou katolické církve. Rozšiřuje vědomí univerzálního povolání ke svatosti - zásadní myšlenku, že každý člověk je povolán Bohem, aby se stal svatým - zvláště skrze svou každodenní práci a běžné povinnosti.

V současné době doktor Kopa spravuje řadu českých firem se zahraničními klienty a zároveň je finančním poradcem. Peter Kopa se věnoval, kromě své duchovní profesionální práci, vždy hodně mládeži a to už v Paraguayi a pak také ve Švýcarsku. Svůj talent projevil také jako spisovatel. Kouzlo tropického světa, které prožil v mládí v Paraguayi, se odráží v jeho románu MITAI, který napsal ve španělštině a až roku 2006 byl náhodně objeven pro velké nakladateství v San José - Costa Rica a byl ihned vydán a posléze vyznamenán na kongresu mezinárodním nakladatelstvím Editorial Promesa. V románu se prolíná reálný svět s fantaskním. Další román představuje docela odlišný žánr, vychází z vlastní zkušenosti v oblasti finančního světa. Scény v románu NEW YORK NEW YORK jsou Wall Street, miliardové burzové nákupy a prodeje ropy za učelem rozbít ropný kartel OPEC. Hrdina románu je sicilský mafián, který se na vrcholu své kariéry obrátí a stává se dobrým katolíkem, který se spřátelí s židovským šéfem CIA. Je to thriller který byl vydán v Madridu. Trailer na tento román lze vidět na youtube.

Dokumentaristika

Premiéra: 11.6.2014

Výroba: 2014