I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k andělům

Jan Royt - prorektor Univerzity Karlovy a ikonograf a historik umění

Publicistika

Premiéra: 14.6.2014

Výroba: 2014

V talkshow moderátora Otakára Schmidta a režisérky Jany Studničkové - Cesta k andělům - v televizi Noe je tentokrát hostem prorektor Karlovy univerzity - Prof. PhDr. Ing. Jan Royt - náš nejpřednější ikonograf a historik umění a pedagog na filozofické a teologické fakultě University Karlovy. Hlavní oblastí jeho zájmu je křesťanská ikonografie a středověké malířství.
Témata ve studiu byla nad jeho knihami (nakl. Karolinum a dalších nakladatelství):
Ježíš Kristus - ústřední postava učení křesťanů všech vyznání, Kristus - jako strom života. Evropa 3 Karlů – Karla velikého, Karla IV. a Karla I. Habsburského. Téma vztahu obrazu a kultu v barokních Čechách. Téma ochranného účinku svatých relikvií patronů Čech a Moravy. Zaposlouchejte se do našeho povídání o Mariánském sloupu, Palládiu země české a křesťanském výtvarném umění, které ovlivnilo svět a které je jednotou krásy, pravdy a dobra. „Je-li krása vytržena z pravdy a dobra, stává se buď estetismem pro intelektuály anebo dává prostor živočišnosti, která usiluje o požitek za každou cenu“.

Publicistika

Premiéra: 14.6.2014

Výroba: 2014