I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Vlastní pracovní osud ve vlastních rukách

Dokumentaristika

Výroba: 2014

Dokumentaristika

Výroba: 2014