I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Život v modlitbě

Dokumentaristika

Premiéra: 9.9.2014

Výroba: 2007

Křesťanství dalo nový význam klášternímu životu. Uctívat jedinečného a osobního Boha, který nás miluje, nabízí nové pochopení samoty; nejde o čin sebezapření nebo potrestání, ale radostný akt spojení ve spasení člověka. Klášterní život vyvolává obraz dávných časů středověku nebo orientu. Klášterní život ale vzkvétal i na skrytých místech. Také v Latinské Americe, v zemi jako je Peru, můžeme najít místa k rozjímání tak různorodá, jako se v této jihoamerické zemi odráží různé skutečnosti.

Dokumentaristika

Premiéra: 9.9.2014

Výroba: 2007