I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kazachstán, poutní kostel

Dokumentaristika

Premiéra: 10.3.2015

Výroba: 2010

Ozernoie je vesnice, kde bydlí oběti deportace z roku 1936 a jejich potomci. Přišli sem z Kazachstánu, z oblastí, které jsou dnes součástí Ukrajiny a které dříve hraničily s Polskem. Přišli, aby obdělávali kazašské stepi. Neměli žádné prostředky k přežití. Situace byla velmi obtížná zejména v okamžiku, kdy vypuklo nepřátelství mezi Německem a Sovětským svazem. Panoval velký hlad. Sníh začal rychle tát už 25. března na svátek Panny Marie, Matky Boží a z té vody se tady objevilo jezero, které bylo, jak vyplývá z vodních značení, sedm kilometrů dlouhé a tři až čtyři kilometry široké. Ryby se objevovaly ve vodě v obrovském počtu, takže od vyhladovění zachránily nejen lidi z Ozernoie, ale také všechny z okolních vesnic. Od začátku to místní lidé označovali za zásah Boha, za péči Matky Boží, ke které se od prvního okamžiku všichni deportovaní modlili o pomoc.

Dokumentaristika

Premiéra: 10.3.2015

Výroba: 2010