I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Média a veřejné mínění...

Publicistika

Premiéra: 12.9.2014

Výroba: 2014

Nemalý vliv na to, jak se na realitu díváme (a zda ji skrze předkládané informace vůbec vidíme), mají média. O jejich roli v našem uvažování, o tom, jak spoluutvářejí veřejné mínění a jak toto veřejné mínění pak ovlivňuje náš život přijdou hovořit:  PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. z Fakulty sociálních studií MU Brno
a mediální analytik, pedagog a publicista Mgr. Jiří Zajíc.

Publicistika

Premiéra: 12.9.2014

Výroba: 2014