I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jak potkávat svět

s Jaroslavem Tůmou, varhanním virtuosem

Zábava

Premiéra: 2.10.2014

Výroba: 2014

Říjnové pozvání Jiřího Pavlici přijal varhanní virtuos, cembalista a hráč na klavichord, improvizátor, skladatel a pedagog Jaroslav Tůma.

Zábava

Premiéra: 2.10.2014

Výroba: 2014