I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pro vita mundi

Petr Váňa

Publicistika

Premiéra: 20.8.2009

Výroba: 2007

Petr Váňa se narodil 22.4.1965. V letech 1980-1984 studoval obor sochařství na střední umělecko průmyslové škole kamenické v Hořicích. Roku 1984 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze a v roce 1990 diplomoval. Zabývá se sochařskou tvorbou při obnově sakrálních staveb, volnou tvorbou, restaurováním uměleckých památek a dalšími projekty. Jeden z jeho projektů je Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Projekt obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze je pro mě příběh, do kterého jsem vstoupil v roce 1996. Tenkráte jsem byl vybrán v konkurzu Společnosti pro obnovu mariánského sloupu, aby jsem začal s realizací obnovy. Se svými přáteli kameníky Hynkem Shejbalem, Petrem Benešem, Tomášem Váňou jsem začal pomalu tesat do pískovce jednotlivé díly architektury sloupu. Čím dál více chápu, že to není zakázka, ale příběh, který k tomu, kdo do něj vstoupí, mluví a ovlivňuje jej. V roce 2001 jsme odjeli do Indie, kde jsme vylomili 6m dlouhý blok kamene na dřík sloupu, lodí jej převezli do Hamburku, pak společně opracovali v Mělníku a přivezli jej do Prahy na lodi Tajemství bratří Formanů. V roce 2003 jsem dokončil kopii sochy Panny Marie podle originálu, který je v pražském Lapidáriu. Socha je prozatím umístěna u Týnského chrámu v Praze. Věřím, že se lidé domluví a sloup bude moci být jednou postaven.

Publicistika

Premiéra: 20.8.2009

Výroba: 2007