I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Harfa Noemova

Zábava

Premiéra: 1.11.2014

Výroba: 2014

V tomto pořadu zazní hudební ukázky z Mše D dur Antonína Dvořáka v přednesu pěveckého kvarteta: Mária Kobielska /soprán, Anna Nitrová /alt, Aleš Voráček /tenor a Roman Janál/baryton. Doprovází je Spevácky zbor mesta Bratislavy řízený sbormistrem Ladislavem Holáskem a Severočeská filharmonie Teplice s dirigentem Zbyňkem Müllerem.

Zábava

Premiéra: 1.11.2014

Výroba: 2014