I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Národní svatováclavská pouť - tradice i současnost

Dokumentaristika

Premiéra: 28.10.2014

Výroba: 2014

Do Staré Boleslavi, nejstaršího poutního místa v Čechách, se v roce 2003 vrátila tradice velkých národních poutí na místa umučení svatého knížete Václava. Nový rozkvět zažívá i tradice mariánského Palladia, ochranného obrazu Čech, který patří k symbolům státnosti zemí Koruny svatováclavské. V roce 2009 Starou Boleslav navštívil svatý otec Benedikt XVI. a v den státního svátku české státnosti roku 2014 bylo staroboleslavské Palladium korunováno svatováclavskými korunkami, požehnanými papežem Františkem. O tradici i současnosti staroboleslavských poutí ve zkratce vypráví náš dokument.

 

Dokumentaristika

Premiéra: 28.10.2014

Výroba: 2014