I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jak potkávat svět

s Jaromírem Javůrkem

Zábava

Premiéra: 6.11.2014

Výroba: 2014

Komorní pořad s Jiřím Pavlicou a jeho hostem ředitelem a dramaturgem ostravského hudebního festivalu Janáčkův máj.

PhDr. Jaromír Javůrek - je absolventem Ostravské konzervatoře (hra na kontrabas, dirigování, fakultativně skladba) a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dirigování orchestru a sboru). Vyučuje na Ostravské konzervatoři a Gymnáziu předměty hlavní obor dirigování, seminář dirigování a kulturní management. Systematicky pečuje o popularizaci hudebního života. 

Můžete se těšit na osobní vzpomínky, jak „potkával svět“, jeho první setkání s hudbou i na výpovědi, které se v oficiálních zprávách neobjevují - rodinné zázemí, duchovní přesahy, rozhodující životní zážitky…Dozvíte se také, na čem v současné době pracuje, co připravuje a kam vás chce pozvat.

Zazní hudební ukázky na akordeon v podání Marcely Halmové (vedoucí oboru vzdělání hra na akordeon, JKGO). Na saxofon zahraje Lukáš Kolek (student 6. ročníku JKGO), doprovázet budou Jiří Pavlica, Josef Fojta a Adam Farana.

Zábava

Premiéra: 6.11.2014

Výroba: 2014