I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Jan Suk - literát, vnuk Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka

Dokumentaristika

Premiéra: 10.12.2014

Výroba: 2014

Básník, esejista, spisovatel Jan Suk se narodil v roce 1951 v Benešově. Je posledním žijícím vnukem skladatele Josefa Suka a pravnukem Antonína Dvořáka. Na filosofické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval v oborech filosofie, historie a estetika. Po roce 1989 se věnoval redakční a editorské činnosti a umělecké kritice a esejistice. Jan Suk je přesvědčen o tom, že každý člověk je konstituován mimo jiné také místem, kde se narodil a architekturou, na kterou se jako dítě a mladý člověk intenzivně díval. U Dvořáka i Suka byly vždy na dohled kostely a chrámy. Dílo i život Antonína Dvořáka a jeho nejmilejšího žáka a později také zetě Josefa Suka jsou spojeny s duchovním prostředím. Oba světoví skladatelé absolvovali v učednických letech studium církevních kompozic a rovněž hru na varhany. Dva spříznění skladatelé a při tom dva odlišné přístupy k Bohu, víře a spirituálnosti. U Dvořáka přístup živelný, korigovaný však intelektem i pochybnostmi, u Suka neokázalá, hluboká duchovnost a manifestace lásky. Sukův panteismus a mystika a proti tomu Dvořákův pevně ustanovený Bůh.


Dokumentaristika

Premiéra: 10.12.2014

Výroba: 2014