Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Zachraňme kostely

kostel sv. Markéty ve Skytalech

Dokumentaristika

Premiéra: 29.11.2014

Výroba: 2014

V první písemné zprávě o obci z roku 1352 je i zmínka o farním kostele. Gotická stavba se nezachovala, kostel byl úplně přestavěn v letech 1782 - 1784 v barokním slohu. Jednolodní stavba má pravoúhlý presbytář a sakristii a za ní na ose kostela věž v západním průčelí. Presbytář a sakristie jsou zaklenuty barokními klenbami, loď je plochostropá s vysokým fabionem. Vybavení kostela je pozdně barokní až rokokové, postraní oltáře mají malovanou architekturu na zdi.

Kostel je zatím bez zásadních oprav, střecha je poškozena a zatéká do ní, fasády jsou dožilé včetně oken, z nichž některá jsou rozbita.

Režie: Marek Hýža

Dokumentaristika

Premiéra: 29.11.2014

Výroba: 2014