I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Má vlast

Cheb

Hudba - vážná

Premiéra: 14.12.2014

Výroba: 2014

účinkují:
Václav Hudeček – housle
Marek Zvolánek – trubka
Milan Muzikář – fagot
Komorní orchestr Musica Lucis Praga

program koncertu:
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Sancti Spiritus pro smyčce (Allegro – Presto)
Georg Philipp Telemann: Koncert pro trubku a smyčce D – Dur (Adagio – Allegro – Grave – Allegro)
Johann Sebastian Bach: Koncert pro housle a smyčce E – Dur (Allegro – Adagio – Allegro assai)
Luigi Boccherini:  Quintettino ( procházka nočním Madridem) pro smyčce
(Minuetto – Largo assai – Allegro vivo – Maestoso)
Giuseppe Tartini: Koncert pro trubku a smyčce D – Dur (Allegro moderato – Andante – Allegro grazioso)
Georg Philipp Telemann: Dvojkoncert F – Dur pro housle, fagot a smyčce (Largo – Allegro – Grave – Allegro)
Antonio Vivaldi: Koncert pro housle a smyčce F – Dur – PODZIM

Hudba - vážná

Premiéra: 14.12.2014

Výroba: 2014