Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Zachraňme kostely

Kostel sv. Barbory v Manětíně

Dokumentaristika

Premiéra: 6.12.2014

Výroba: 2014

Hřbitovní kostel sv. Barbory v Manětíně je barokní chrám vystavěný v roce 1697. Kostel stojí na východním konci městečka při potoku, poměrně v nevýrazné poloze, obklopen hřbitovem. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Presbytář obdélníkový jen o něco málo užší než loď, zakončený dvěma sešikmenými rohy. K bokům presbytáře přiléhají obdélníkové kaple. Loď obdélníková, má tři pole valené výsečové klenby, pole jsou odděleny pasy. Při zdech silné pilíře z nichž vybíhají pasy a přístěnné arkády. V bocích nízká široká okna polokruhově zaklenutá.

Kruchta má dvě potrojné arkády nad sebou, plné zdivo až ke klenbě. Střední arkáda značně větší než arkády postranní.  V průčelí nad hlavním vchodem okno obdélníkové, segmentovitě zaklenuté, nahoře zdobené barokní římsou, po stranách výklenky s barokními sochami. V pravo Sv. František Xav. (letopoč. 1758), vlevo Sv. Ant. Paduánský (letopoč. 1760). Pod věží v klenuté kobce se nalézá studna, přístup k ní jednak vchodem pod vnějším schodištěm, dále z kostela dvěma točitými schodišti pod kruchtou.

Režie: Marek Hýža

Dokumentaristika

Premiéra: 6.12.2014

Výroba: 2014