I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na pořadu rodina

Práce pro rodiny jako poslání

Publicistika

Premiéra: 28.12.2014

Výroba: 2014

Pozvání Honzy a Ivy Zajíčkových přijali manželé Miloš a Gita Vyleťalovi.

Co je cílem aktivit pro rodiny? Kde berou manželé Vyleťalovi stále  motivaci pracovat pro rodiny? Co potřebuje současná rodina a naopak, co chybí současné rodině, aby plnila své poslání?

Srdečné pozvání přijali manželé Miloš a Gita Vyleťalovi z Krnova. Jejich život je protkán nejen prací na společném vztahu, ale i na vztahu mnoha stovek, možná i tisíců manželských párů v našem okolí. Povídání o proměnách rodiny v průběhu několika posledních desítek let i o společném růstu v manželství.

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Co děláme pro svůj osobní rozvoj a zlepšování svých dovedností pro manželství?

Žijeme ve spokojeném manželství, nebo nám něco chybí? Co konkrétně?

Máme společné zážitky, které nás naplňují a posilují? Vysvětlete si své zkušenosti a představy.


Publicistika

Premiéra: 28.12.2014

Výroba: 2014