I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zachraňme kostely

Kostel sv. Petra a Pavla v Bernarticích

Dokumentaristika

Premiéra: 13.12.2014

Výroba: 2014

Farní kostel je poprvé připomínán v roce 1384. Tento starý kostel byl v roce 1737 zbořen a na jeho místě vybudován nákladem knížete Karla z Löwensteinu v letech 1741 až 1750 zatím neznámým západočeským architektem nový monumentální kostel. Je jednolodní s průčelní věží a sakristií v ose kostela za pravoúhlým presbytářem. Na klenbách namaloval malíř Wenzel Schmidt z Plané obrazy s tématikou ze života Petra a Pavla. Stejný malíř namaloval i ilusivní oltáře, doplněné tabernákly a mensami od sochaře Artschlanga.

Mimořádně působivý a kvalitní kostel trpí zásadními statickými poruchami. Místní občanské sdružení sbírá prostředky na jeho záchranu. Střecha je děravá a krov pod ní poškozen hnilobou a houbou. V klenbách jsou podélné trhliny, proto byl kostel sepjat táhly, což jej zachránilo před rozvalením. Poloha pod hřbitovem se podepisuje na značném zavlhčení dolních partií zdiva. Klenba v sakristii je podepřena . Okna jsou částečně vytlučená, omítka fasád zničená. Velmi kvalitní zařízení kostela je mírně poškozeno, ale vcelku zachováno.

Režie: Marek Hýža

Dokumentaristika

Premiéra: 13.12.2014

Výroba: 2014