I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k andělům

Pavel Štěpánek – hispanista a historik umění – II. část

Publicistika

Premiéra: 13.12.2014

Výroba: 2014

Profesor Pavel Štěpánek je vysokoškolským učitelem Palackého univerzity v Olomouci a profesorem na Karlově univerzitě v Praze. Na obou univerzitách učí historii umění.
Historické zprávy připomínají, že před příchodem Španělů v r. 1519, bylo v Mexiku s 8 milióny obyvatel každoročně pohanskému božstvu obětováno krutým způsobem asi 20.000 osob. Panna Maria Guadalupská a vliv jejího zjevení a zázraků obrátilo na křesťanství celé 8 milionové Mexiko během několika let. Pavel Štěpánek přináší informace o nových vědeckých poznatcích o tomto světově proslulém zázraku a také o mexických revolucích a vraždění křesťanů.
Další témata:
Obrovský historický španělský vliv na Čechy. Bílá Hora a objektivní zhodnocení.
Španělské katolické řády – jezuité, piaristé, karmelitáni, augustiniáni…
Pražské Jezulátko jako světový fenomén a most mezi Španělským a Českým královstvím.
Svatá Orosia (Eurosia) – Svatá Dobroslava, schovanka Bořivoje a Ludmily, byla mučednice, jež působila zázraky. Jen málo lidí dnes ví, že v srpnu roku 880 odešel z místa, zatím jednoznačně neurčeného sídla moravských králů, velkolepý průvod. Doprovázel mladičkou a půvabnou moravskou princeznu Dobroslavu do dalekého Španělska. Měla se stát manželkou španělského krále Fortunia na přímluvu samotných Cyrila a Metoděje u papeže.
Salvador Dalí - pravicový umělec a československý malíř, jak jej nazval jeho přítel režisér Luis Buňuel a Dalího vliv na české umění rozebírá host profesor Pavel Štěpánek.

Publicistika

Premiéra: 13.12.2014

Výroba: 2014