I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované biblické příběhy: Abrahám a Izák

Pořady pro děti

Premiéra: 11.1.2015

Výroba: 1992

Přestože již byli Abraham a Sára staří, dostali od Boha zaslíbení, že se jim narodí syn. Jeho narození považovali za velký zázrak a svého synka Izáka velmi milovali. Když potom Bůh požádal Abrahama, aby vzal Izáka a obětoval mu jej, bylo to pro něj nejtěžším životním rozhodnutím. Tento dojemný příběh je ukázkou jedné z největších zkoušek poslušnosti, víry a důvěry v Boha, jaký lze v Bibli nalézt. Abraham ve zkoušce obstál a Boží zaslíbení, že se stane otcem mnoha národů, se mohlo naplnit.

Pořady pro děti

Premiéra: 11.1.2015

Výroba: 1992