I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované biblické příběhy: Josefovo setkání s bratry

Pořady pro děti

Premiéra: 25.1.2015

Výroba: 1993

Sucho a hlad ničivě zasáhly Kenaanskou zemi, ale Egypt má stále dostatek zásob. Jákob ví, že pokud něco neudělá, celá jeho rodina zahyne hladem. Pošle tedy svých deset synů k faraonovi, aby nakoupili obilí. K jejich velkému překvapení se tam setkají i se svým bratrem Josefem, kterého kdysi prodali do otroctví a svému otci tehdy řekli, že je mrtvý. Příběh je pokračováním části nazvané Josef v Egyptě a přináší ujištění o Boží péči a lásce ke každému člověku.

Pořady pro děti

Premiéra: 25.1.2015

Výroba: 1993