I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované biblické příběhy: Mojžíš

Pořady pro děti

Premiéra: 1.2.2015

Výroba: 1993

Nebýt zoufalého plánu hebrejské matky, pevné vůle faraonovy dcery a mocné Boží ruky, nejmocnější a nejmilovanější vůdce izraelského národa by se nebyl dožil svých prvních narozenin. Napínavý příběh líčí první dny Mojžíšova života, dále ukazuje Mojžíše jako vlivného egyptského prince až do období, kdy se jako zapomenutý pastýř stará o ovce svého tchána v Midjánské poušti. Pozoruj Boží ruku, jak chrání bezbranné dítě v košíku, jak vede uprchlíky přes poušť a jak připravuje vysvoboditele pro svůj lid Izrael.

Pořady pro děti

Premiéra: 1.2.2015

Výroba: 1993