I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Jaroslav Hodík - fotograf

Dokumentaristika

Premiéra: 11.2.2015

Výroba: 2015

Jaroslav Hodík fotograf je členem modlitební ligy blahoslaveného posledního rakousko-uherského panovníka, císaře a českého krále Karla I.

Narodil se v roce 1945 v Novém Bydžově. Absolvoval střední uměleckoprůmyslovou školu, během studia začal fotografovat, až teprve po maturitě získal výuční list fotografa. Vzdělání si pak doplnil na Vyšší škole fotografie v Praze. Nyní je zaměstnán jako fotoreportér domácího zpravodajství České televize. Kromě toho se však věnuje i volné tvorbě, fotografuje přírodní zátiší, zabývá se často církevní tematikou - spolupracuje s Katolickým týdeníkem nebo Karmelitánským nakladatelstvím. Katolický týdeník vydal v roce 1999 jeho knihu fotografií starých lidí Podzimní slunce s textovým doprovodem Milana Badala.

Malíři, fotografové, kameramani odnepaměti vytvářejí okna, malují průhledy do prostorů, které se otevřely v nich samých, do prostorů, které žily v jejich duši, byly z ní vyňaty a podány divákům.


Dokumentaristika

Premiéra: 11.2.2015

Výroba: 2015