I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované biblické příběhy: Šalomoun

Pořady pro děti

Premiéra: 1.3.2015

Výroba: 2007

Byla to jeho první zkouška od té doby, co nastoupil na trůn. Oči celého národa se upíraly na tohoto mladého vůdce. Lid chtěl vědět, jestli bude tak moudrý a prozíravý jako jeho otec, milovaný král David. Král Šalomoun měl rozsoudit velmi těžký spor, ve kterém šlo o život. Celá soudní síň čekala se zatajeným dechem na jeho rozhodnutí. Jak to dopadne? Vítejte v soudní síni krále Šalomouna, nejmoudřejšího muže, který kdy žil.

Pořady pro děti

Premiéra: 1.3.2015

Výroba: 2007