I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované biblické příběhy: Elijáš

Pořady pro děti

Premiéra: 8.3.2015

Výroba: 2007

Všichni zůstali stát v němém úžasu, když z hory Karmel zaburácela slova proroka Elijáše: „Jak dlouho ještě budete kulhat a rozhodovat se mezi dvěma stranami?! Jestli je Bohem Hospodin, následujte ho! A jestli je bohem Baal, běžte za ním a neohlížejte se!" Nezapomenutelná scéna nás zavádí do nejistých dob izraelského království, kde víra v Boha kolísala jako list ve větru. Poselství Elijáše vede i nás k úvaze, jak je to s naší vírou a věrností Bohu.

Pořady pro děti

Premiéra: 8.3.2015

Výroba: 2007