I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jánošíkove dni v Terchovej 2014

„Veruže mi zahraj, Terchovská muzika…“

Hudba - folklor

Premiéra: 15.1.2023

Výroba: 2014

Účinkují:
TM Pupov a spevácka skupina, TM Sokolie zo Skalice, ĽH z Lutíš, spod Ľadonhory z Vadičova, bratov Kováčovcov z Novej Bystrice, Terchovec, ĽH Martinky Bobáňovej, Nadšenci terchovskej muziky z dolniakov, Ťažká muzika, Ženy spod Rozsutca, Trio z Chotára, Terchovské ženičky a terchovskí dôchodci, ŽSS Tišina, Podolie, FS Chotár, Terchovec, Oprášené krpce, Arzén.

Hudba - folklor

Premiéra: 15.1.2023

Výroba: 2014