I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované biblické příběhy: Elíša

Pořady pro děti

Premiéra: 15.3.2015

Výroba: 1994

Když se z nebe přihnal ohnivý kočár a odvezl proroka Elijáše, jeho plášť dopadl k nohám Elíši. Od té chvíle se stal Elíša Božím mluvčím. Příběh nás provází životní cestou tohoto velkého muže - od uzdravení velitele syrského vojska Naamána a vyléčení hořké vody, až po vzkříšení chlapce. Dětem, ale i celé vaší rodině poodhalí principy, které vedly Elíšu, aby věrně vykonával službu Bohu. Poutavé zpracování tohoto příběhu, dramatická hudba a věrnost biblickému textu jsou zárukou hodnotně stráveného času.

Pořady pro děti

Premiéra: 15.3.2015

Výroba: 1994