I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované biblické příběhy: Daniel

Pořady pro děti

Premiéra: 22.3.2015

Výroba: 2007

Babylónské vojsko vtrhlo do Jeruzaléma a zajalo mladé perspektivní chlapce, kteří se měli stát elitou babylónského královského dvora. Když se Daniel a jeho tři přátelé ocitli na královském dvoře, rozhodli se, že navzdory okolnostem zůstanou věrni principům a zásadám, ke kterým je vedli rodiče. Již po deseti dnech se ukázalo, že jsou zdravější i chytřejší než jejich vrstevníci. Zachovali si duchovní vnímavost a spojení s živým Bohem. Když Babylón padl a na trůn nastoupil nový král - Darjavéš, jmenoval Daniela prvním ministrem. Tehdy nepřátelé vymysleli plán, jak se Daniela definitivně zbavit... Když Daniel přežil noc v jámě, která byla plná lvů, i král Darjavéš pochopil, že Bůh má všechno v rukách.

Pořady pro děti

Premiéra: 22.3.2015

Výroba: 2007