Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Animované biblické příběhy: Jan Křtitel

Pořady pro děti

Premiéra: 5.4.2015

Výroba: 2007

Dramatický příběh jednoho z největších Božích proroků, který celý svůj život podřídil naplnění Božího povolání: připravit cestu Pánu. Budete svědky hrdinské síly a odvahy, s jakou tento biblický hrdina věrně naplňuje Boží záměry, a to navzdory tlaku ze strany politické a duchovní elity Izraele té doby. Ale to všechno se jeví jako malicherné, když Jan uvidí přicházet toho, kterého zvěstoval - Božího Beránka.

Pořady pro děti

Premiéra: 5.4.2015

Výroba: 2007