Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Cesta k andělům

Jiří Korda o exorcismu - lékař a kněz

Publicistika

Premiéra: 11.4.2015

Výroba: 2015

Jiří Korda hovoří o službě uzdravování a službě osvobozování od zlých duchů, o svázanosti a posedlosti.

Ďáblova taktika boje (svádět a poškozovat) proti věřícím se táhne celými dějinami Církve. Jak říká apoštol Pavel „nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla“ (Ef 6,12). A dál vyzývá, abychom na sebe oblékli plnou Boží zbroj... V jiném listě uvádí: „...je psáno: ,Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.´ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ (Řím 8,36-37) S těmito nebo podobnými myšlenkami zůstávali křesťané věrni a schopni odpouštět svým mučitelům.

„V každé době člověk vnímá nedostatečnost lidských věcí a proto potřebuje Boha. Avšak v okamžiku, kdy se od Boha odvrátí, je přitahován pověrou, spiritismem, esoterikou, satanskými sektami a vším tím, co obecně nazýváme okultismem. S přesností téměř matematickou v dějinách narůstá pověra vždy s úpadkem víry. Zdá se, že právě profánní svět, je-li zbaven opěrných bodů, tíhne k magii, k okultismu a k nejrůznějším formám religiozity, nebo dokonce přímo k ďáblu samému“ – říká v knize Zlí duchové a exorcismy (Karmelitánské nakladatelství - KNA) Gabriele Amorth - legendární italský kněz a emeritní římský exorcista.


Publicistika

Premiéra: 11.4.2015

Výroba: 2015