I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Ladislav Havel - rektor Mendelovy univerzity

Dokumentaristika

Premiéra: 8.4.2015

Výroba: 2015

Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. je rektor Mendelovy univerzity v Brně.

Narodil se 23.1.1953 v Novém Městě na Moravě. V roce 1989 byl jmenován docentem pro obor Genetika, v roce 1996 byl ustanoven docentem pro obor Zemědělská botanika a v roce 1998 byl jmenován ve stejném oboru (prezidentem republiky) profesorem.

V roce 2013 byl zvolen kandidátem na rektora a v lednu 2014 jím byl prezidentem republiky jmenován. Ve své vědecké práci se zabývá biochemickými, fyziologickými a genetickými zákonitostmi vytváření rostlinných orgánů a odolností rostlin k negativním vlivům vnějšího prostředí.

Mendelova univerzita v Brně (zkratka MENDELU) byla zřízena v Brně v roce 1919 a je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Univerzita je pojmenována po významném vědci na poli genetiky - Gregoru Johannu Mendelovi. Evropa a její křesťanská tradice vzdělání vznikala v síti klášterů, později v síti univerzit, zakládaných většinou papeži. V tomto prostředí křesťanského univerzalizmu, s jednotným metajazykem latinou, se stal Gregor Johann Mendel zakladatelem - otcem - genetiky, vědy, která nyní doslova hýbe světem.

Dokumentaristika

Premiéra: 8.4.2015

Výroba: 2015