I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k andělům

Miloš Bok – dirigent a skladatel

Publicistika

Premiéra: 9.5.2015

Výroba: 2015

Miloš Bok - dirigent, skladatel, klavírista, sbormistr, varhaník a pedagog.

Jako skladatel prosazuje cestu umírněného konzervatismu. Jeho tvůrčí zásadou je dostupnost a srozumitelnost hudby pro široké publikum. Vědomě se zaměřuje především na komponování chrámové hudby. V roce 1998 se stal iniciátorem vzniku Uměleckého sdružení Elgar, z jehož prohlášení citujeme, neboť rozhovor ve studiu se nesl v tomto duchu:

Tak, jak tomu bylo v dávnějších dobách, o to více dnes, pociťujeme potřebu chránit evropskou duchovní tradici a dále ji rozvíjet …. Následné postoje nás dovedly k poznání, že je nutno se zásadně rozejít s matoucím pozitivismem dnešní doby a jím ovlivněné společnosti. Právě v tomto osvícenském pozitivismu a relativismu, který ovládá myšlení evro-americké civilizace, vidíme příčiny kulturního zhroucení celého prostoru a za hmotným blahobytem se skrývající společenské krize v pokročilém stadiu. Její příčiny a kořeny vidíme v bouřlivých společenských přeměnách, otřásajících Evropou na počátku 20. století, které byly zejména namířeny proti tradičnímu společenskému uspořádání a křesťanským hodnotám…. Proklamujeme svoji otevřenou sympatii ke katolické církvi a jejímu papeži, neboť ji považujeme za přirozenou nositelku a ochránkyni hodnot a imponuje nám svojí universalitou.“

S Bokem spolupracovala řada významných českých symfonických i sborových těles. Jeho tvorbu dokumentuje celá řada nahrávek, natočil i pořady pro Český rozhlas a Českou televizi. Skládá hudbu k filmům režiséra Jiřího Stracha. Kvalitu a konverzní účinek Bokovy hudby vyzdvihl v osobním dopise v roce 2006 papež Benedikt XVI.

Publicistika

Premiéra: 9.5.2015

Výroba: 2015