I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované biblické příběhy: Ježíšova podobenství

Pořady pro děti

Premiéra: 10.5.2015

Výroba: 2007

Ježíš často učil své následovníky pomocí podobenství. Tři nejoblíbenější z nich - O hřivnách, Boháč a Lazar a Dva synové - tvoří soubor principů, o kterých Ježíš často vyprávěl. Učí nás být dobrými správci času a darů, které jsme dostali. Ve světě, který je zaměřen především na naplňování vlastních potřeb, nám tyto nadčasové příběhy pomáhají důvěřovat Bohu. Zároveň nás učí žít podle Ježíšových slov.

Pořady pro děti

Premiéra: 10.5.2015

Výroba: 2007