I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované biblické příběhy: Ježíšovy zázraky

Pořady pro děti

Premiéra: 17.5.2015

Výroba: 2007

Ježíšovy zázraky jsou plné lásky, něhy a soucitu ke každému člověku. Uzdravení nemocného, vzkříšení mrtvého, vyhánění démonů i utišení bouřky na moři pomáhají upevňovat víru v Ježíše. Pro ty, kteří věří, není nic nemožné, říká Ježíš. Ježíšovy zázraky mohou vybudovat i tvoji víru a víru tvé rodiny. Můžeš být svědkem toho, jak se tvoji blízcí učí postojům, které úzce souvisí s vírou: odevzdání Bohu, soucit s druhými i laskavost.

Pořady pro děti

Premiéra: 17.5.2015

Výroba: 2007