I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované biblické příběhy: Milosrdný Samaritán

Pořady pro děti

Premiéra: 24.5.2015

Výroba: 2007

Příběh o milosrdném Samaritánovi je pravděpodobně nejdojemnější z Ježíšových podobenství. Příběh začíná snahou farizea znevážit Ježíše před lidmi. Položí mu otázku: „Které přikázání je největší?" Dospělí i děti se s údivem zaposlouchají do odpovědi, která před nimi otevře krásný příběh. Lupiči, kněz, levita a zraněný obchodník ožívají před našima očima. Izraelité lhostejně procházejí kolem svého bratra - obchodníka, zatímco nepřítel - Samařan se zastaví a zraněnému pomůže. Učí nás to nejen zbavovat se předsudků, kterými jsme často svázáni, ale i milovat se navzájem a pomáhat jeden druhému.

Pořady pro děti

Premiéra: 24.5.2015

Výroba: 2007