I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované biblické příběhy: Spravedlivý soudce

Pořady pro děti

Premiéra: 31.5.2015

Výroba: 2007

Toto vyprávění nás přivádí k Ježíši v situaci, kdy učí své následovníky o principech lásky, soucitu a odpuštění. Stanete se svědky příběhu ženy, která si podle židovských zákonů zasloužila smrt ukamenováním. Jak to nakonec dopadne? Vynese nad ní i Ježíš rozsudek smrti? Co řekne rozvášněnému davu, podněcovanému farizei, kterým jde jen o to, aby Ježíše za každou cenu zničili? Má Boží láska a milost sílu zachránit tuto ženu, která padla úplně na dno?

Pořady pro děti

Premiéra: 31.5.2015

Výroba: 2007