I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Člověk a média - Ruská informační válka. Vítězí u nás?

Publicistika

Výroba: 2015

Publicistika

Výroba: 2015