I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované biblické příběhy: Odpusť nám naše viny

Pořady pro děti

Premiéra: 7.6.2015

Výroba: 2007

Příběh spojuje podobenství o odpuštění se slovy, která Ježíš adresoval svým učedníkům. Ježíš ukazuje Boží lásku jako soucitnou a odpouštějící. Petr, plný hněvu na výběrčího daní, dostane úkol, aby chytil rybu, ve které najde minci na zaplacení chrámové daně. Potom Ježíš vypráví příběh o muži, který dlužil králi deset tisíc denárů. Byla to obrovská suma peněz, kterou nemohl nikdy splatit. Král se nad ním slitoval a dluh mu odpustil. Ten však, jen co vyšel z paláce, chytil pod krkem muže, který mu byl dlužen stokrát míň a nechal ho uvěznit.

Pořady pro děti

Premiéra: 7.6.2015

Výroba: 2007