I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Večer chval

Adam Bubík (akustický worshipový koncert)

Duchovní pořady

Premiéra: 2.7.2015

Výroba: 2015

Večery chval jsou místem setkání a oslavy. Setkání s dobrým Bohem a lidmi. Oslavy, protože milosrdný Bůh, nám dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří nezahynul, ale měl život věčný. Je běžné chválit Pána písněmi - zpívat Mu ze srdce písně díků.

Duchovní pořady

Premiéra: 2.7.2015

Výroba: 2015