I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované biblické příběhy: Lazar žije

Pořady pro děti

Premiéra: 5.7.2015

Výroba: 2007

Největší strach má člověk ze smrti. Příběh Lazara nám přináší jistotu, že Ježíš má moc i nad smrtí. Co bylo pro lidi v té době nemožné, stává se nyní skutečností. Když Ježíš přijde do Betanie, jde nejdříve za Martou a Marií, sestrami Lazara. Utěšuje je a jeho učedníci i okolostojící jsou svědky Ježíšovy lásky a oddaného přátelství. Až potom přistoupí k hrobu a volá mrtvého Lazara, který tam leží už čtyři dny. Slzy smutku se mění v neutuchající radost ze vzkříšení vlastního bratra, ale i ze zaslíbení věčného života.

Pořady pro děti

Premiéra: 5.7.2015

Výroba: 2007