I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

MFF Strážnice 2015

Kde domov mů(ô)j

Hudba - folklor

Premiéra: 19.7.2015

Výroba: 2015

Pořadatelem MFF Strážnice je Národní ústav lidové kultury. Festival se poprvé uskutečnil v roce 1946 a od svého počátku měl charakter celostátních slavností. Během svého vývoje začal postupně představovat folklor nejen v jeho přirozené podobě, ale také v různých úpravách a stylizacích. Díky tomu dodnes zachovává bezprostřední kontakt mezi účinkujícími a diváky a zároveň umožňuje i živé zapojení návštěvníků do festivalového dění, například při finále již zmíněné Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku.
Během festivalu mohou návštěvníci zakusit atmosféru města, zámeckého parku a skanzenu; potěšit se krásou lidových písní, tanců a krojů ve slavnostním průvodu i v mnoha různých pořadech, zkusit si i tance z cizokrajných koutů světa a společně si zazpívat a zatancovat u lidových muzik. Najdou zde zábavu i poučení, mohou zhlédnout vystoupení nejen našich, ale i zahraničních souborů a seznámit se tak s jinými kulturami.

Hudba - folklor

Premiéra: 19.7.2015

Výroba: 2015