I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované biblické příběhy: Znamení časů

Pořady pro děti

Premiéra: 19.7.2015

Výroba: 2007

Ježíš vypráví podobenství o královské svatbě a o zloději v noci, aby svým učedníkům připomněl důležitost pokory, lítosti a připravenosti na den, kdy znovu přijde. V těchto příbězích Ježíš učí trpělivě a citlivě vnímat důležitá znamení, která budou provázet jeho příchod. Uvidíte také, že učedníci ihned nepochopí význam Ježíšových slov. Může se to stát i nám?

Pořady pro děti

Premiéra: 19.7.2015

Výroba: 2007