I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Outdoor Films se Štěpánem Černouškem

Sibiřské gulagy

Zábava

Premiéra: 26.9.2015

Výroba: 2015

Štěpán Černoušek je nadšený rusista, publicista, cestovatel a předseda občanského sdružení Gulag.cz. Jeho celoživotním zájmem je Rusko a země bývalého Sovětského svazu. Studoval rusistiku a lotyštinu na Karlově univerzitě.Nyní působí jako redaktor v oddělení publikací Ústavu pro studium totalitních režimů.


Zábava

Premiéra: 26.9.2015

Výroba: 2015