I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované biblické příběhy: Mesiáš přichází

Pořady pro děti

Premiéra: 26.7.2015

Výroba: 2007

Během posledních dní Ježíšova života se jeho učedníci snaží pochopit, jaké poslání má Ježíš na zemi. Jsou zaslepeni vlastními představami o Mesiáši a jsou přesvědčeni, že Ježíš je vysvobodí z římské nadvlády. Učedníci jsou svědky vyčištění chrámu Ježíšem, slavnostního vstupu Ježíše do Jeruzaléma a uzdravení chromého muže. Všechno však pochopí až tehdy, když jejich Mistr vstane z mrtvých! Ježíš nabízí vysvobození z pout hříchu a smrti. Díky jeho smrti na kříži má každý člověk naději na věčný život.

Pořady pro děti

Premiéra: 26.7.2015

Výroba: 2007