I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované biblické příběhy: Beránek Boží

Pořady pro děti

Premiéra: 2.8.2015

Výroba: 2007

Prožijte hluboce zkušenost Ježíšova utrpení. Čtěte starozákonní proroctví, která se naplňují v Ježíšově životě a službě. Není jednoduché modlit se s Ježíšem v Getsemanské zahradě: „Ne má, ale tvá vůle nechť se stane." Zvlášť když potom přichází Jidáš, aby Ježíše zradil polibkem. Se zatajeným dechem pozorujte soudní proces a ukřižování Ježíše, abyste se v neděli ráno probudili plni radosti z toho, že smrt Ježíše a vzkříšení přinesly odpuštění našich hříchů.

Pořady pro děti

Premiéra: 2.8.2015

Výroba: 2007