I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na Chodsko nejen ze Strakonic

Chodské slavnosti 2015

Hudba - folklor

Účinkuje: Pracheňský lidový soubor ze Strakonic uvádí zahraniční soubory.

Hudba - folklor