I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Kateřina Lachmanová - Povoláni ke službě

Duchovní pořady

Premiéra: 21.10.2015

Výroba: 2015

Duchovní přednáška pronesena v rámci Katolické charismatické konference 2015.

Kateřina Lachmanová
Studovala postgraduálně v Římě na Papežském institutu Teresianum, specializaci v oborech spirituální teologie a teologická antropologie. Doktorát z teologie obhájila r. 2003. Na Gregoriánské univerzitě absolvovala licenciátní studia psychologie (2004). Od r. 2005 pracuje v Pastoračním středisku při Arcibiskupství pražském, věnuje se pastoračně psychologickému poradenství a přednáškové a exerciční činnosti. Externě vyučuje na KTF v Praze a v Olomouci. Je autorkou několika knih z oblasti křesťanské spirituality.

Duchovní pořady

Premiéra: 21.10.2015

Výroba: 2015